Investor Relations


Subscribe to investor related information

2022

Netlight AB

Netlight AB Extraordinary General Meeting 

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 22 juli 2022

Postal voting form

Poströstningsformulär

Power of Attorney

Fullmaktsformulär

Revisorsyttrande 13:8 ABL

Revisorsyttrande 13:6 ABL

Styrelsens redogörelse enligt 13:7 ABL

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 ABL

Kallelse till extra bolagsstämma/Notice of Extra General Meeting 

Netlight Consulting AB (publ)

Shareholder Information Meeting Q4

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting Q3

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q2)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Consulting AB (publ) Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från årsstämma den 30 juni 2022

Sustainability Report 2021

Hållbarhetsrapport 2021

Annual Report 2021

Årsredovisning 2021


Shareholder Information Meeting (Q1)

Invitation to shareholder information meeting


2021


Shareholder Information Meeting (Q4)

Invitation to shareholder information meeting Invitation to shareholder information meeting

Transaction related to Netlight’s ownership structure

Transaction related to Netlight’s ownership structure

Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 25 november 2021

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6

Power of attorney

Poströstningsformulär

Postal voting form

Fullmaktsformulär

Utdelning revisorns yttrande

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Q3)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q2)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q1)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från årsstämma den 11 maj 2021

Valberedningens motiverade yttrande

Information about members of the Board of Directors

Power of Attorney

Fullmaktsformulär

Postal voting form

Poströstningsformulär

Sustainability Report 2020

Hållbarhetsrapport 2020

Annual Report 2020

Årsredovisning 2020

Notice of Annual General Meeting

Kallelse till årsstämma


2020


Shareholder Information Meeting (Q4)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q3)

Invitation to shareholder information meeting

Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 11 november 2020

Invitation to presentation of resolutions passed at the Extraordinary General Meeting

Revisorns yttrande – 18:6 ABL

Revisorns yttrande – 13:6 ABL

Styrelsens yttrande enligt 18:4 ABL

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 18:6 ABL

Power of Attorney

Fullmaktsformulär

Postal voting form

Poströstningsformulär

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Q2)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2020

Valberedningens motiverade yttrande

Bolagsordning

Hållbarhetsrapport 2019

Information about members of the Board of Directors

Fullmaktsformulär

Postal voting form

Poströstningsformulär

Annual Report 2019

Årsredovisning 2019

Notice of Annual General Meeting

Kallelse till årsstämma

Shareholder Information Meeting (Q1)

Invitation to shareholder information meeting


Press release – COVID-19 – 2020-03-25

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting


2019


Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 12 november 2019

Bilaga 1-4 till bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 12 november 2019

Fullmaktsformulär

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Autumn)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 4 juni 2019

Årsredovisning 2018

Notice of Annual General Meeting

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting


2018


Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 6 november 2018

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Autumn)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2018

Correction to Notice of Annual General Meeting

Rättelse av kallelse till ordinare bolagsstämma

Årsredovisning 2017

Notice of Annual General Meeting

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting


2017


Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 23 oktober 2017

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Netlight Annual General Meeting & Annual Report

Årsredovisning 2016

Report Annual General Meeting May 22 2017

Notice of Annual General Meeting