Investor Relations


2020


Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting


2019


Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 12 november 2019

Bilaga 1-4 till bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 12 november 2019

Fullmaktsformulär

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Autumn)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 4 juni 2019

Årsredovisning 2018

Notice of Annual General Meeting

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting


2018


Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 6 november 2018

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Autumn)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2018

Correction to Notice of Annual General Meeting

Rättelse av kallelse till ordinare bolagsstämma

Årsredovisning 2017

Notice of Annual General Meeting

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting


2017


Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 23 oktober 2017

Notice of Extraordinary General Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Netlight Annual General Meeting & Annual Report

Årsredovisning 2016

Report Annual General Meeting May 22 2017

Notice of Annual General Meeting