Investor Relations

Subscribe to investor related information

2024

Netlight AB

Netlight AB Annual General Meeting

Protokoll från årsstämma den 25 juni 2024 / Minutes of the Annual General Meeting on June 25, 2024 Kallelse till årsstämma / Notice of the Annual General Meeting Förslag om vinstutdelning / Proposal on allocation of profit Anmälningsformulär / Attendance form Postomröstningsformulär / Postal voting form Fullmaktsformulär / Power of Attorney Årsredovisning 2023 Hållbarhetsrapport 2023 Sustainability Report 2023

Netlight Consulting AB

Shareholder Information Meeting (Q1 2024)

Invitation to shareholder information meeting

2023

Netlight AB

Netlight AB Annual General Meeting

Protokoll från årsstämma den 25 maj 2023 / Minutes of the Annual General Meeting on May 25, 2023 Kallelse till årsstämma / Notice of the Annual General Meeting Anmälningsformulär / Attendance form Postomröstningsformulär / Postal voting form Fullmaktsformulär / Power of Attorney Årsredovisning 2022 Annual Report 2022 Hållbarhetsrapport 2022 Sustainability Report 2022

Netlight Consulting AB

Shareholder Information Meeting (Q4 2023)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q3 2023)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q2 2023)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q1 2023)

Invitation to shareholder information meeting

2022

Netlight AB

Netlight AB Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 22 juli 2022 Postal voting form Poströstningsformulär Power of Attorney Fullmaktsformulär Revisorsyttrande 13:8 ABL Revisorsyttrande 13:6 ABL Styrelsens redogörelse enligt 13:7 ABL Styrelsens redogörelse enligt 13:6 ABL Kallelse till extra bolagsstämma/Notice of Extra General Meeting

Netlight Consulting AB

Netlight Consulting AB Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från årsstämma den 30 juni 2022 Sustainability Report 2021 Hållbarhetsrapport 2021 Annual Report 2021 Årsredovisning 2021

Shareholder Information Meeting (Q1)

Invitation to shareholder information meeting

2021

Shareholder Information Meeting (Q4)

Invitation to shareholder information meeting

Transaction related to Netlight’s ownership structure

Transaction related to Netlight’s ownership structure

Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 25 november 2021 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 Power of attorney Poströstningsformulär Postal voting form Fullmaktsformulär Utdelning revisorns yttrande Notice of Extraordinary General Meeting Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Q3)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q2)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q1)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från årsstämma den 11 maj 2021 Valberedningens motiverade yttrande Information about members of the Board of Directors Power of Attorney Fullmaktsformulär Postal voting form Poströstningsformulär Sustainability Report 2020 Hållbarhetsrapport 2020 Annual Report 2020 Årsredovisning 2020 Notice of Annual General Meeting Kallelse till årsstämma

2020

Shareholder Information Meeting (Q4)

Invitation to shareholder information meeting

Shareholder Information Meeting (Q3)

Invitation to shareholder information meeting

Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 11 november 2020 Invitation to presentation of resolutions passed at the Extraordinary General Meeting Revisorns yttrande – 18:6 ABL Revisorns yttrande – 13:6 ABL Styrelsens yttrande enligt 18:4 ABL Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 18:6 ABL Power of Attorney Fullmaktsformulär Postal voting form Poströstningsformulär Notice of Extraordinary General Meeting Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Q2)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2020 Valberedningens motiverade yttrande Bolagsordning Hållbarhetsrapport 2019 Information about members of the Board of Directors Fullmaktsformulär Postal voting form Poströstningsformulär Annual Report 2019 Årsredovisning 2019 Notice of Annual General Meeting Kallelse till årsstämma

Shareholder Information Meeting (Q1)

Invitation to shareholder information meeting Press release – COVID-19 – 2020-03-25

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting

2019

Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 12 november 2019 Bilaga 1-4 till bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 12 november 2019 Fullmaktsformulär Notice of Extraordinary General Meeting Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Autumn)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 4 juni 2019 Årsredovisning 2018 Notice of Annual General Meeting Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting

2018

Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 6 november 2018 Notice of Extraordinary General Meeting Kallelse till extra bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Autumn)

Invitation to shareholder information meeting

Netlight Annual General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2018 Correction to Notice of Annual General Meeting Rättelse av kallelse till ordinare bolagsstämma Årsredovisning 2017 Notice of Annual General Meeting Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Shareholder Information Meeting (Spring)

Invitation to shareholder information meeting

2017

Extraordinary General Meeting

Bolagsstämmoprotokoll från extra bolagsstämma den 23 oktober 2017 Notice of Extraordinary General Meeting Kallelse till extra bolagsstämma

Netlight Annual General Meeting & Annual Report

Årsredovisning 2016 Report Annual General Meeting May 22 2017 Notice of Annual General Meeting