Odla talang

Inspiration. Oavsett om du jobbar på eller med Netlight så gör du det för att inspireras av de enastående människorna runt omkring dig.

Äkta konsulter växer inte på träd

Vi söker alltid efter talanger och utvecklar dem ständigt för att kunna erbjuda våra klienter enastående konsulter. Våra konsulter erbjuds en möjlighet att både bli, och jobba med, de bästa i branschen.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för IT, som brinner för att hitta smarta lösningar och är en kreativ person med stor social förmåga. Du har förmodligen en universitetsexamen motsvarande civilingenjör eller master. Du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska, samt minst ett av språken; svenska, norska, finska eller tyska. Vi arbetar med alla ingående delar i IT-kedjan, från management till utveckling. Du är förmodligen en av de bästa inom ditt område.

Processens urvalskriterier grundar sig i KOMPETENS, KREATIVITET OCH AFFÄRSMÄSSIGHET

Jobba på Netlight

Bara de bästa får erbjudande om jobb på Netlight. Intervjuprocessen består av tre steg. I första steget träffar du en person som arbetar med Talent Search och Talent Management på Netlight för att avgöra om Netlight är en bra match för dig. I andra steget träffar du en senior konsult som gör en kompetensmässig utvärdering. I steg tre träffar du en Partner på Netlight som vill säkerställa att du är just rätt person för att få ett erbjudande om anställning.

Processens urvalskriterier grundar sig i KOMPETENS, KREATIVITET OCH AFFÄRSMÄSSIGHET, det vill säga samma egenskaper som utgör grunden för Netlights konsultutveckling. 

Att rekrytera talang innefattar ansvar att utveckla den vidare

Varje konsult på Netlight tilldelas en mentor med ansvar för konsultens karriär och personliga utveckling. Mentorn utgör kärnan i Netlights utveckling av äkta konsulter.

KOMPETENS, KREATIVITET OCH AFFÄRSMÄSSIGHET är de kärnvärden som utgör en äkta konsult. Dessa kärnvärden säkerställer att vi kan leverera oberoende lösningar och värdefulla resultat baserat på klienters förutsättningar och verksamhetsmål. Netlights konsultutveckling kretsar kring dessa värderingar som i sin tur har brutits ned till att definiera krav och utvecklingsmål för konsulten.

MENTORN guidar konsulten att ständigt utmana sig själv och utvecklas vidare som konsult inom ramen för Netlights engagemang.

NETLIGHT UNIVERSITY  handlar om att utveckla äkta konsulter. Genuine Consulting är Netlights utbildningsprogram i flera steg med syfte att utveckla marknadens bästa konsulter.

GENUINE CONSULTING – Grunden i University utgörs av en utbildningsserie i flera steg under flera år kopplat till konsultens karriär på Netlight. Genuine Consulting fokuserar på konsultrollen. Genomgående teman innefattar affärsmannaskap, ledarskap, kommunikation och problemlösning och syftar till att säkerställa en högre grad av professionalism.

GREENHOUSE – För unga, drivna talanger börjar karriären med Netlights unika utbildningsprogram med en kombination av teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Vi rekryterar kontinuerligt kandidater till Greenhouse. Programmet utgör den snabbaste och mest utmanande vägen in i Netlight och karriären.

Anta utmaningen

Professionalism. Andra människor bryr sig inte om hur mycket du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig. Netlights erbjudande präglas av omtanke och helhetsförståelse.

Där IT är affärskritiskt

Netlights uppgift är att förverkliga klienters möjligheter eller lösa kritiska problem. Därför erbjuder Netlight inom ett och samma bolag ett komplett utbud av tjänster i kombination med branschförståelse.

Netlights tjänsteerbjudande omfattar teknik- och managementkonsulttjänster tillhandahållna i långsiktiga relationer med kunder i krävande projekt där IT är affärskritiskt.

Netlights tekniktjänster tar vid där standardsystem inte räcker till och omfattar oberoende, högkvalitativa IT-lösningar i hela kedjan från projektledning, arkitektur och utveckling. Kompetensen spänner över såväl kommersiella som öppna produkter och tekniker samt etablerade metoder och ramverk. Som oberoende konsultbolag väljer Netlight alltid den metod och lösning som passar våra klienter bäst och som fokuserar på deras affärsvärde.

Inom management erbjuder Netlight strategisk rådgivning och managementstöd. Tjänsterna omfattar ledning, verksamhetsutveckling, förstudier, oberoende analyser, affärsutveckling och IT-strategi samt IT-styrning.

Oavsett bransch är Netlights klienter resultatfokuserade marknadsledare. Vi hjälper dem att ytterligare distansera sig från sina konkurrenter.

Netlight kombinerar tekniskt kunnande med branschförståelse. Den kombinerade förståelsen är avgörande för Netlights värdeskapande resultat. Netlight är verksamt inom branscherna finans, detaljhandel, gambling, media och telekom, samtliga inom både den offentliga och den privata sektorn.

Oavsett bransch är Netlights klienter resultatfokuserade marknadsledare. Vi hjälper dem att ytterligare distansera sig från sina konkurrenter..

Engagement management

Netlight verkar där IT är affärskritiskt och vi kännetecknas i branschen av vårt höga värdeskapande och pålitligt överlägsen kvalitet.

Att leverera pålitligt överlägsen kvalitet börjar med en Perfect Match – Netlights modell för att initiera engagemang:

  1. Perfect Match mellan Netlight och klienten, där vi kan anta utmaningen att lösa problemet eller förverkliga möjligheten
  2. Perfect Match mellan klient och konsulter, för att tillvarata behov hos samtliga parter och därmed säkerställa lösningen
  3. Perfect Match mellan konsulter och Netlight, Netlight skapar plattformar för samarbete och kunskapsutbyte anpassade till varje engagemang

Det perfekta uppdraget kallar vi engagemang.

Netlights Engagement Managers utgår alltid från hela firman, samtliga konsulter och Netlights samlade kompetens för att kunna hitta den perfekta matchningen.

Centralt för att lyckas med detta är rollen Engagement Manager. Genom att centralisera ansvaret för Netlights engagemang till en liten grupp specialiserade, seniora konsulter, säkerställs den grundläggande förståelsen för vad som utgör ett engagemang med perfekt matchning genom insikt i konsulters och klienters behov. Netlights Engagement Managers utgår alltid från hela firman, samtliga konsulter och Netlights samlade kompetens.

Sammantaget gör detta Netlight oslagbart när det gäller att skapa perfekta förutsättningar för ett lyckat engagemang..

Skapa tillsammans

One Netlight. Att skapa en helhet större än summan av individerna är konsultfirmans utopi.

EDGE – kompetens i framkant

Äkta konsulter ligger ständigt i framkant inom klienters och branschers aktuella behov för att tillhandahålla aktuellt värdefull kompetens. Netlight kallar detta EDGE.

Tekniker och metoder kommer och går. Genom åren har Netlight ständigt förnyat sin kompetens i takt med klienternas behov. Som äkta konsult är det viktigaste att ständigt vara uppdaterad för klienternas räkning och varken fastna i en teknologi eller dras med i en hype.

Teknologier och metoder kommer och går. Genom åren har Netlight ständigt förnyat sin kompetens i takt med klienternas behov.

EDGE sammanfattar sättet som Netlight tillvaratar, utvecklar och sprider aktuellt värdefull kompetens. EDGE särskiljer Netlight från konkurrenterna genom att på ett teknikoberoende sätt tillhandahålla de bästa lösningarna utifrån klientens behov. EDGE utgår från de strategiska behoven inom respektive bransch som Netlights klienter verkar i och säkerställer att Netlight alltid kan erbjuda klienter de modernaste och bäst lämpade lösningarna samt att konsulterna är ständigt uppdaterade..

Läs mer om Edge Conference

One Netlight

För att helheten ska vara större än summan av indviderna säkerställer Netlight att varje leverans backas upp av Netlights samlade kompetens och gemensamma processer.

Nyckeln till kunskapsdelning av aktuellt värdefull kompetens handlar om att skapa ett socialt kompetensnätverk.

  • På företagsnivå handlar det om att hela Netlight är en enad firma med en gränslös identitet.
  • På individnivå handlar det om att konsulter samarbetar och nätverkar.
  • På processnivå, för att kunskapen ska komma våra klienter tillgodo, handlar det om Solution Management.

Varje gång Netlight åtar sig ett nytt engagemang utses förutom konsulter en ansvarig Solution Manager. I första hand agerar Solution Managern bollplank till konsulter och tillför kompletterande bransch- och lösningserfarenhet.

Nyckeln till kunskapsdelning av aktuellt värdefull kompetens handlar om att skapa ett socialt kompetensnätverk.

Rollen som Solution Manager ger djup inblick i enskilda konsulters kompetens. Inom Solution Board samlas därför kunskapen om vem som vet vad på Netlight. I detta forum hanteras komplexa och särskilt utmanande uppgifter med stöd från Netlights mest erfarna konsulter.

Till varje engagemang knyts även en eller flera av Netlights Competence Cells. Detta för att de ska kunna stödja engagemang med expertis inom respektive bransch- eller lösningsområde.

Allt detta syftar till att Netlight kan agera äkta konsultföretag, som bygger på ren kunskapsförsäljning, bortom enskilda individers förmåga..